อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด

    เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีพันธกิจด้านการเชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา อาสาสมัคร ให้ร่วมมือกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยใช้การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และเว็บไซต์เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยินดีต้อนรับทุกท่าน...

เชิญเข้าร่วมการประกวด Thailand NGO Award 2016

      เรียนเชิญองค์กรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เข้าร่วมการประกวด Thailand NGO Award 2016 เพื่อสร้างชื่อเสียง และเกิดการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559 

      โดยการประกวด Thailand NGO Awards 2016 ดำเนินการโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ The Resource Alliance ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์กร เพื่อสังคมในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ The Rockefeller ซึ่งได้จัดการประกวดมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานให้ กับองค์กรพัฒนาเอกชน สร้างความโปร่งใส มีความเป็นผู้นำ มีแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรที่ได้มาจากการบริจาคอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประกวด

      1. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาช่วยชี้แนะในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรของท่านให้มีประสิทธิภาพ

      2. มีการเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น การระดมทุน การบริหารจัดการทรัพยากร/อาสาสมัคร ทั้งของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ The Resource Alliance

      3. มีสิทธิได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ปี 2559 โดยได้รับเงินรางวัลองค์กรละ 100,000 บาท โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และสิทธิในการเข้าร่วมประกวด Global Awards in Fundraising ซึ่งเป็นการประกวดในเวทีระดับโลก จัดโดย The Resource Alliance

      มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จึงขอเรียนเชิญองค์กรของท่านเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ณ เอกสารด้านล่างนี้ 


องค์กรที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ .th">.th หรือ "> หรือ

  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (โครงการ ThaiGiving.org)
723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C15 ซอยเจริญนคร 15A 
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ +66(2) 860 1358 โทรสาร +66(2) 860 3437


ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล Thailand NGO Awards ปีที่ผ่านมา 

..


 อาจารย์สอนฟิสิกส์ ยิงตัวเองใต้น้ำเพื่อพิสูจน์หลักการ ที่ว่าน้ำมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศ

"..อาจารย์สอนฟิสิกส์นาม Andreas Wahl เกิดปิ๊งไอเดียว่าการกระโดดลงในสระน้ำ พร้อมปืนกลที่โหลดกระสุนจริง แล้วก็เอาเชือกผูกไกปืนไว้เพื่อให้เขาสามารถยิงตัวเอง.."   (อ่าน 9) เมื่อ 07 ก.พ. 2559  

 ศาลเยอรมันตัดสิน Facebook friend finder เป็นการล่อลวงและผิดกฏหมาย

"..หลังจากเป็นข้อถกเถียงกันในชั้นศาลมานานกว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2010 ในที่สุดความสามารถ Facebook friend finder ก็ถูกศาลเยอรมันตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาการล.."   (อ่าน 22) เมื่อ 01 ก.พ. 2559  

 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีพิมพ์ Holograms ด้วยเครื่องพริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทแบบธรรมดาได้แล้ว

"..การพิมพ์โฮโลแกรมที่เรามักเห็นบนบัตรเครดิต, ธนบัตร หรือพวกสติกเกอร์รับประกัน งานพิมพ์ลักษณะนี้มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก และแน่นอนว่ามีต้นท.."   (อ่าน 83) เมื่อ 02 ธ.ค. 2558  

 Amazon Prime Air จัดส่งสินค้าออนไลน์ทางอากาศ ใกล้เป็นจริงแล้ว !

"..หลังจากที่ทาง Amazon ได้เคยเผยถึง โครงการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ด้วยโดรนเมื่อ 2 ปีก่อน แต่ในวันนี้มันใกล้จะเป็นจริงแล้ว ล่าสุด Amazon ได้เผยคลิปวีดีโอขอ.."   (อ่าน 81) เมื่อ 02 ธ.ค. 2558  

 Apple Music เปิดให้บริการบน Android แล้วอย่างเป็นทางการ

"..มาตามสัญญาที่เคยพูดไว้ ในที่สุด Apple ก็ปล่อย Apple Music ลง Android แล้ว นับเป็นแอพฯ ที่สองของ Apple ที่ลงบน Google Play .."   (อ่าน 91) เมื่อ 20 พ.ย. 2558  

  งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน 3 ดี เพื่อสร้างพลเมืองเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนวัดหงส..

"..ภาพกิจกรรมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน 3 ดี เพื่อสร้างพลเมืองเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามว.."   (อ่าน 13) เมื่อ 23 ธ.ค. 2558  

  ภาพกิจกรรมค่ายตามหายิ้ม 3 ดี ที่บางพลัด โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม วันที่ 13 ธัน..

"..ภาพกิจกรรมค่ายตามหายิ้ม 3 ดี ที่บางพลัด โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม วันที่ 13 ธันวาคม 2558 .."   (อ่าน 16) เมื่อ 23 ธ.ค. 2558  

  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำสำรวจชุมชนของเรา วันที่ 11..

"..ภาพกิจกรรมโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำสำรวจชุมชนของเรา วันที่ 11 ธันวาคม 2.."   (อ่าน 13) เมื่อ 23 ธ.ค. 2558