อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด

    เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีพันธกิจด้านการเชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา อาสาสมัคร ให้ร่วมมือกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยใช้การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และเว็บไซต์เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยินดีต้อนรับทุกท่าน...

ThaiGiveวิ่ง วิ่งนี้เพื่อน้องสถานพินิจ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงสาธารณสุข
ThaiGiveวิ่ง วิ่งนี้เพื่อน้องสถานพินิจ"

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมเริ่ม 04.00 น. / ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 06.00 น. ( วิ่งเช้า )

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ สถานพินิจฯ ได้มีประสบการณ์จริงในการวิ่งมินิมาราธอน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง
     2. เพื่อระดมเงินจากการขอรับบริจาคและขายบัตรเดิน-วิ่งการกุศล ไปจัดหาอุปกรณ์ฝึกฝนอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่ยังขาดแคลนภายในศูนย์ ฝึกฯ และมอบเงินหลังหักค่าใช้จ่ายให้ศูนย์ฝึกฯ ไว้ใช้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อน้องๆ เยาวชนต่อไปในอนาคต
     3. เพื่อให้ข้อมูลต่อสังคมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นใจ และช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

ประเภทกิจกรรม
     1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
     2. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
     3. VIP ระยะทาง 3 กม. ค่าสมัคร 600 บาท
     4. VIP ระยะทาง 10 กม. ค่าสมัคร 600 บาท

การรับสมัคร
รับสมัครจำนวนจำกัด (500 ท่าน) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 จนกว่าจะครบจำนวน
ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 30 กันยายน จะได้รับเสื้อตรงตามขนาดที่ท่านต้องการ
ส่วนผู้ที่สมัครหลัง 30 กันยายน 2559 จะได้รับเสื้อขนาดฟรีไซส์

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนที่ https://goo.gl/forms/Pt7vYYkqPLroM9Df1
หรือที่ https://www.facebook.com/events/1021378804648365/?ti=cl กดสมัครตรงคำว่า "มีตั๋ว-Ticket Available" และกรอกรายละเอียดลงตามแบบฟอร์มที่ปรากฎ
2. ชำระเงินค่าสมัคร ภายใน 3 วัน หลังส่งใบสมัคร
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 939-0-14357-7 ชื่อบัญชี “ศรีดา ตันทะอธิพานิช”
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐ์มนูธรรม เลขที่บัญชี 613-2-02128-5 ชื่อบัญชี “ศรีดา ตันทะอธิพานิช”
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมระบุชื่อ-สกุลผู้สมัคร ส่งไปที่

ของที่ระลึก
• ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อและเบอร์วิ่งสำหรับทุกระยะทาง (ระบุชื่อในเบอร์วิ่งสำหรับผู้สมัครประเภท VIP)
รับเสื้อและเบอร์วิ่งได้ในวันงาน วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. – 05.30 น. (***ไม่มีการส่งเสื้อและเบอร์วิ่งทางไปรษณีย์)

ขนาดเสื้อ
S รอบอก 36 นิ้ว
M รอบอก 38 นิ้ว
L รอบอก 40 นิ้ว
XL รอบอก 42 นิ้ว
XXL รอบอก 44 นิ้ว
* ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 30 กันยายน จะได้รับเสื้อตรงตามขนาดที่ท่านต้องการ
ส่วนผู้ที่สมัครหลัง 30 กันยายน 2559 จะได้รับเสื้อขนาดฟรีไซส์

• เหรียญที่ระลึก จะได้รับเมื่อผู้สมัครเดิน-วิ่ง เข้าเส้นชัยครบระยะ

กำหนดการจัดงาน
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
04.00-05.30 ลงทะเบียนรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ณ จุดลงทะเบียน
05.30 น. เตรียมความพร้อม (วอร์มร่างกาย)
05.45 น. พิธีเปิด
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กม.
06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 3 กม.
08.00 น. พิธีปิด
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

** ท่านสามารถนำเสื้อวิ่งหรือชุดกีฬาเหลือใช้(สภาพดีหรือใหม่) มาบริจาคให้น้อง ๆ สถานพินิจฯ ได้โดยตรง ที่เต้นท์ในบริเวณงาน**

การยกเลิกการแข่งขัน
o ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการแข่งขันในกรณีที่มีเหตุธรรมชาติหรือ สถานการณ์วิกฤต สุดวิสัย อันก่อให้เกิดอันตรายใดๆ โดยไม่คืนค่าสมัคร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 0-2860-1358 ในวันและเวลาราชการ
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/thaigiving.org
และเว็บไซต์ www.thaigiving.org
..

เชิญเข้าร่วมการประกวด Thailand NGO Award 2016


     เรียนเชิญองค์กรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เข้าร่วมการประกวด Thailand NGO Award 2016 เพื่อสร้างชื่อเสียง และเกิดการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559 

      โดยการประกวด Thailand NGO Awards 2016 ดำเนินการโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ The Resource Alliance ซึ่ง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์กรเพื่อ สังคมในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ The Rockefeller ซึ่งได้จัดการประกวดมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานให้ กับองค์กรพัฒนาเอกชน สร้างความโปร่งใส มีความเป็นผู้นำ มีแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรที่ได้มาจากการบริจาคอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประกวด

1. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาช่วยชี้แนะในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรของท่านให้มีประสิทธิภาพ

2. มีการเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น การระดมทุน การบริหารจัดการทรัพยากร/อาสาสมัคร ทั้งของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ The Resource Alliance

3. มีสิทธิได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ปี 2559 โดยได้รับเงินรางวัลองค์กรละ 100,000 บาท โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และสิทธิในการเข้าร่วมประกวด Global Awards in Fundraising ซึ่งเป็นการประกวดในเวทีระดับโลก จัดโดย The Resource Alliance

      มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จึงขอเรียนเชิญองค์กรของท่านเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ณ เอกสารด้านล่างนี้ 

องค์กรที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ .th">.th หรือ "> หรือ
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (โครงการ ThaiGiving.org)
723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C15 ซอยเจริญนคร 15A 
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ +66(2) 860 1358 โทรสาร +66(2) 860 3437


 

วีดีโอ Thailand NGO Awards ปีที่ผ่านมา


ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล Thailand NGO Awards ปีที่ผ่านมา 

..


 อาจารย์สอนฟิสิกส์ ยิงตัวเองใต้น้ำเพื่อพิสูจน์หลักการ ที่ว่าน้ำมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศ

"..อาจารย์สอนฟิสิกส์นาม Andreas Wahl เกิดปิ๊งไอเดียว่าการกระโดดลงในสระน้ำ พร้อมปืนกลที่โหลดกระสุนจริง แล้วก็เอาเชือกผูกไกปืนไว้เพื่อให้เขาสามารถยิงตัวเอง.."   (อ่าน 495) เมื่อ 07 ก.พ. 2559  

 ศาลเยอรมันตัดสิน Facebook friend finder เป็นการล่อลวงและผิดกฏหมาย

"..หลังจากเป็นข้อถกเถียงกันในชั้นศาลมานานกว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2010 ในที่สุดความสามารถ Facebook friend finder ก็ถูกศาลเยอรมันตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาการล.."   (อ่าน 551) เมื่อ 01 ก.พ. 2559  

 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีพิมพ์ Holograms ด้วยเครื่องพริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทแบบธรรมดาได้แล้ว

"..การพิมพ์โฮโลแกรมที่เรามักเห็นบนบัตรเครดิต, ธนบัตร หรือพวกสติกเกอร์รับประกัน งานพิมพ์ลักษณะนี้มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก และแน่นอนว่ามีต้นท.."   (อ่าน 577) เมื่อ 02 ธ.ค. 2558  

 Amazon Prime Air จัดส่งสินค้าออนไลน์ทางอากาศ ใกล้เป็นจริงแล้ว !

"..หลังจากที่ทาง Amazon ได้เคยเผยถึง โครงการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ด้วยโดรนเมื่อ 2 ปีก่อน แต่ในวันนี้มันใกล้จะเป็นจริงแล้ว ล่าสุด Amazon ได้เผยคลิปวีดีโอขอ.."   (อ่าน 593) เมื่อ 02 ธ.ค. 2558  

 Apple Music เปิดให้บริการบน Android แล้วอย่างเป็นทางการ

"..มาตามสัญญาที่เคยพูดไว้ ในที่สุด Apple ก็ปล่อย Apple Music ลง Android แล้ว นับเป็นแอพฯ ที่สองของ Apple ที่ลงบน Google Play .."   (อ่าน 616) เมื่อ 20 พ.ย. 2558  

  งานเปิดบ้าน 3 ดี ท้องที่วัดอาวุธ โรงเรียน 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อสร..

"..ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้าน 3 ดี ท้องที่วัดอาวุธ โรงเรียน 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อสร้างพลเมือง.."   (อ่าน 64) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานมอบรางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 6 : Family Awards 2016 จัดโด..

"..ภาพกิจกรรมงานมอบรางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 6 : Family Awards 2016 จัดโดย เครือข่า.."   (อ่าน 69) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานเปิดบ้าน 3 ดี มนว.นี้ดีจัง ชมโชว์ เรียนรู้และลงมือทำ ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอ..

"..ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้าน 3 ดี มนว.นี้ดีจัง ชมโชว์ เรียนรู้และลงมือทำ ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ วั.."   (อ่าน 65) เมื่อ 27 ก.พ. 2559