อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด

    เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีพันธกิจด้านการเชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา อาสาสมัคร ให้ร่วมมือกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยใช้การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และเว็บไซต์เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยินดีต้อนรับทุกท่าน...

ขยายเวลาการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ประจำปี 2557กติกาการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ประจำปี 2557

กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน

1. ผู้สนใจส่งผลงานสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาประเภท Stop Motion เข้าประกวด สามารถส่งผลงานใน 5 หัวข้อ ดังนี้
1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับการเตือนภัยจากสื่อออนไลน์ได้แก่ ภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือ, ภัยจากการใช้ social media เป็นต้น
1.2 ภัยรอบตัวในสังคม
1.3 ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
1.4 รู้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ,ไฟไหม้, แผ่นดินไหว เป็นต้น
1.5 เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น


2. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือน 23 พ.ค. – 31 ส.ค. 57 โดยให้สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจำทีม แล้วจึงดาวน์โหลดใบสมัคร (ตัวจริง) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาพร้อมผลงานประกวด ภายในวันที่ 31 ส.ค. 57 (นับจากตราประทับวันที่จากไปรษณีย์เป็นหลัก)
วิธีการส่งผลงาน ให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD/ DVD (ไฟล์ต้นฉบับ ประกอบด้วยรูปภาพ วีดีโอ เนื้อหา ฯลฯ)


** ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง  

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ส่งผลงาน Stop Motion)
723 อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

ดาวน์โหลด คำชี้แจง | กติกาการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ปี 2557 | ใบสมัคร


ลงทะเบียนเพื่อสมัครประกวดและรับหมายเลขทีม

..

ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว!! หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2554) สำหรับ โรงเรียน ชุมชน และผู้ห่วงใยเด็กและเยาวชน

 

..


 ดึง 'ไอที' ปั้นอนาคตเยาวชนสถานพินิจ สร้างโอกาสต่อยอดสู่อาชีพ

"..สวทช. ร่วมกับสถานพินิจฯ เปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านไอทีแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ 5 แห่ง หวังสานต่อสร้างอาชีพนักออกแบบดีไซน์ พร้อมจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นให.."   (อ่าน 1285) เมื่อ 29 ต.ค. 2555  

 คนไทยใช้เน็ตแตะ25ล้านคนแล้ว

"..ทรูฮิตเผย ตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยแตะสูงสุด 25 ล้านราย โตขึ้น 26.7% ผลจากการเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์ก ด้านเว็บยอดนิยม สนุกยังครองแชมป์ต่อเนื่อง ขณะที่เ.."   (อ่าน 1443) เมื่อ 21 ต.ค. 2555  

 สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในประเทศไทย 2012

"..สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในประเทศไทย 2012.."   (อ่าน 1446) เมื่อ 21 ต.ค. 2555  

 ช็อก!! กฎใหม่คลิกทุกครั้งต้องจ่ายตังค์

"..เรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า อย่าชะล่าใจ เพราะเป็น 1 ใน 15 ข้อของสนธิสัญญาการบริหารเครือข่ายโทรคมนาคมของโลก หรือ อินเทอร์เน็ต เทเลคอมมูนิเคชั่.."   (อ่าน 1279) เมื่อ 09 ต.ค. 2555  

 เรื่องเล่า..การทำบุญสงกรานต์

".....มีเรื่องเล่าว่า เศรษฐีผู้หนึ่งอยู่กินกับภรรยามานานแต่ไม่มีบุตรเศรษฐีผู้นั้นบ้านอยู่ใกล้ กับบ้านนักเลงสุรา นักเลงสุรามีบุตรสองคน ผิวเนื้อเหมือนทอง ว.."   (อ่าน 1697) เมื่อ 13 เม.ย. 2555  

  การอบรมครูแกนนำเพื่อการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อและสารสนเท..

"..ภาพการอบรมครูแกนนำเพื่อการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ วันที่ 26-27 สิ.."   (อ่าน 2) เมื่อ 29 ส.ค. 2557  

  การอบรมครูแกนนำเพื่อการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อและสารสนเท..

"..ภาพกิจกรรมการอบรมครูแกนนำเพื่อการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ วันที่ 1.."   (อ่าน 9) เมื่อ 20 ส.ค. 2557  

  การอบรมครูแกนนำเพื่อการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อและสารสนเท..

"..ภาพกิจกรรมการอบรมครูแกนนำเพื่อการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ วันที่ 1.."   (อ่าน 3) เมื่อ 20 ส.ค. 2557