อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลดต้องการเสนอความเห็น มีคำชี้แนะ หรือต้องการติดต่อเครือข่าย
โปรดติดต่อได้ทางอีเมล โดยเขียนส่งได้จากฟอร์มนี้
จากอีเมล์ :
หัวข้อเรื่อง :
ข้อความ :
 
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
 
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
 
โทรศัพท์ : 02-8601358 โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 089-4934893, 080-0516556