อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกรสิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์

  

     การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกรสิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ เพื่อสรัางกระบวนกรที่จะไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน/พื้นที่ที่หลากหลายในเรื่องของการปกป้องตนเองจากภัยออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยมาร่วมทั้งสิ้น 16 องค์กร รวม 27 คน ในช่วงเข้าได้แลกเปลี่ยนกันในประเด็นของภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนที่หลากหลายรูปแบบก่อนที่จะทำกิจกรรมสนุกๆ กันในวันนี้

      กิจกรรมของกระบวนกรกลุ่มที่ 1 ในหัวข้อ Cyber Bullying เรียนรู้จากสถานการณ์ ดูคลิปวีดีโอความรุนแรงและกลั่นแกล้งบนโลก Cyber ก่อนที่จะให้ลองนึก ลองวิเคราะห์สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในเรื่องความรุนแรงบนโลกออนไลน์ กิจกรรมสนุกสนานและสร้างการมีส่วนร่วม/เรียนรู้กันทุกคน

      กลุ่มที่ 2 เรียนรู้เรื่อง online grooming การล่อลวงออนไลน์ พบกับเกมสนุกๆ ที่หลอกให้เด็กรู้ว่าคนที่ถูกล่อลวงนั้นเกิดจากอะไร และมีวิธีการในการล่อลวงอย่างไรได้บ้าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างไร

      กลุ่มที่ 3 จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เน้นกระบวนการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดที่ทำได้/ทำไม่ได้บนระบบอินเทอร์เน็ต แชร์ภาพลามกได้หรือไม่ ข่าวเท็จ กด Like กด Share ผิดหรือไม่ และอีกหลายมาตราซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็ทำออกมาให้เข้าใจง่ายและสนุกสนาน

      กลุ่มที่ 4 ให้ความรู้ประเด็นสื่อลามกเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังต้องให้ความรู้ความเข้าใจต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นกฎหมายที่คนยังมีความสงสัยถึงนิยาม ความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การครอบครองว่าคือการทำอะไรแค่ไหน ซึ่งกลุ่มที่ 4 นี้ มีความรู้ในเนื้อหาแน่นมากๆ กระบวนกรเตรียมตัวและทำการบ้านจนทำให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เก่งทุกๆ คนเลย

      กลุ่มที่ 5 นำกระบวนการเรียนรู้ DQ หรือ Digital Intelligence ซึ่งเป็นทักษะในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ปลอดภัย มีทักษะรู้เท่าทันใช้การใช้สื่อออนไลน์ แบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็น 8 ฐานตามทักษะการเรียนรู้ของ DQ กิจกรรมน่าสนใจและสร้างการเรียนรู้ที่ดีมากๆ ในเรื่องนี่

      กิจกรรมสนุกๆ ส่งท้ายวันนี้ นอกจากจะให้แต่ละองค์กรลองคิดแผนและแนวทางการขยายผลเพื่อจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ต่อในพื้นที่และชุมชนของตนเอง รวมทั้งกิจกรรมเสริมพลังบวกท่านการมอบจดหมายรักและ วาดดอกไม้แห่งกำลังใจ ให้แก่กันและกัน เพื่อให้ทุกคนมีพลังที่จะทำงานเพื่อเด็กๆ ของเราต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยกันในครั้งนี้ แล้วพบกันครับ
 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 04 เมษายน 2560
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 475 ครั้ง