อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


กิจกรรมเสริมความรู้สำหรับแกนนำครูในประเด็นการอบรมสิทธิเด็กกับภัยจากสื่อออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

       โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับมูลนิธิสยามแคร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก มูลนิธิสายเด็ก 1387 และองค์การ Terre de Hommes ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดกิจกรรมเสริมความรู้สำหรับแกนนำครูในประเด็น "การอบรมสิทธิเด็กกับภัยจากสื่อออนไลน์" วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 จำนวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

     โดยมีกิจกรรม คือ เสริมเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็กกับ Application หนังสือ AR, Quiver, และ VR Box ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ความรู้คู่ความบันเทิง เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างภูมิต้านทานในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับครูศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเขตวังทองหลาง เรียนรู้เรื่องภัยออนไลน์กับการละเมิดสิทธิเด็ก และทำกิจกรรมสนุกๆ ที่นำไปเล่นกับเด็กๆ ได้


 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 01 สิงหาคม 2560
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 1472 ครั้ง