อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


ห้องเรียนแสนสนุก

  

     ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการที่ “ห้องเรียนที่น่าเบื่อ” กลายเป็น “ห้องเรียนแสนสนุก” สังเกตได้จากแววตาที่เปี่ยมประกายอยากรู้อยากเห็นและรอยยิ้มกว้างๆ เสียงหัวเราะดังๆ ของเด็กนักเรียน เมื่อสนุกในการเรียนรู้ ก็แน่นอนว่าเด็กจะเข้าใจ จดจำ ฝึกฝน สืบค้น ต่อยอด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

      ครูทุกคนในยุคนี้ สามารถเป็นผู้สร้างห้องเรียนแบบนั้นได้ โลกอินเทอร์เน็ตเปิดให้ครูได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อนครูด้วยกันที่พร้อมจะมาแบ่งปัน มีสื่อรูปแบบใหม่ๆ ที่ครูสามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในห้องเรียนไทย คือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่คุณครูส่วนหนึ่งได้นำมาบอกเล่าแบ่งปันในพื้นที่ออนไลน์ Facebook Fanpage/TT-Teacher Training for Digital and Media Literacy
ครูเพชรรัตน์ จันทร์เหมือน จากโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จ.เพชรบุรี ได้นำกิจกรรม “น้องน้ำฟ้า” เด็กสาวที่โดน  “Cyberbullying” และ “Hate Speech” ไปใช้บูรณาการในห้องเรียน เด็กๆ ได้จำลองตัวเองเป็นคนบนโลกโซเชียลที่ส่วนใหญ่มักตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างไร้ความเมตตา เด็กๆ สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมและสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้ดียิ่งขึ้น จะเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลกดิจิทัล เพราะเขาก็มีตัวตนอยู่จริง เป็นคนจริงๆ เหมือนกับเรา อาจได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราเขียนหรือโพสต์

ดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/milky.nofake/videos/10209715599463106/
 
ครูปานทิพย์ ดอนขันไพร จากโรงเรียนวัดสระสี่มุม จ.นครปฐม ได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลจาก Application Plickers มาบูรณาการในวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3 ได้อย่างสนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการถ่ายและตัดต่อวิดีโอบรรยากาศในการเรียนรู้ ถึงแม้ภาพจะออกมาไม่สวยคมชัดอย่างมืออาชีพ แต่นักเรียนก็ได้ลงมือทำ ได้ลองผิดลองถูก การถ่ายทำครั้งต่อไปจะต้องดีขึ้นแน่ๆ

ดูคลิปวิดีโอกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=BNhuDx6UOvo&feature=youtu.be
 

ครูปานทิพย์ ดอนขันไพร จากโรงเรียนวัดสระสี่มุม จ.นครปฐม ได้นำความรู้เรื่องนวัตกรรมสื่อดิจิทัล AR, VR, Hologram, Simulation, Virtual museum ที่ได้จากการอบรมในโครงการฯ ไปอบรมขยายผลให้กับคุณครูทั้งโรงเรียน ซึ่งคุณครูให้ความสนใจ ลงมือปฏิบัติ ตื่นเต้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ต่างจากเด็กๆ เลย เป็นครูยุคดิจิทัลต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203470984291547&set
=p.10203470984291547&type=3&theater
 ครูนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา จากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ.พะเยา ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในโครงการฯ ไปบูรณาการในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์นี้ได้นำ Application Quiver เนรมิตภาพบนกระดาษแบนๆ ให้กลายเป็น ภาพสามมิติ หรือ 3D เสมือนจริง ทำให้ภาพมีชีวิตขึ้นมา นักเรียนได้ลองเล่นในชุมนุมคอมพิวเตอร์น่ารู้ สนุกแค่ไหนดูได้จากสีหน้าของเด็กๆ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
: https://www.facebook.com/rinry.lunlaclub/media_set?
set=a.10213214788226430.1073741851.1297719134&type=3&pnref=story
 
ดูคลิปวิดีโอกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=q4s0HO9goRc&feature=youtu.be
 
ครูณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์ จากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ.พะเยา ประยุกต์ใช้ Application Plickers บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างกลมกลืน ทำให้สามารถเรียนรู้เรื่องเก่าโบราณได้อย่างสนุกสนาน

ดูคลิปวิดีโอกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/TTforDigitalandMediaLiteracy/posts/1059496907517754
 

 ครูมัลลิกา ฟูตระกูล โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ จ.ปทุมธานี ได้นำ Application Quiver ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูได้พริ้นภาพจาก Application Quiver แล้วให้นักเรียนระบายสี จากนั้นใช้ Smartphone เปิด Application Quiver ส่องกล้องไปที่ภาพบนกระดาษ ซึ่งจะมองเห็นภาพสามมิติ แล้วให้นักเรียนเขียนเรียงความจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ นำเสนอหน้าชั้นเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721528447861505&set=p.1721528447861505&type=3&theate
r

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1713560465324970&set=p.1713560465324970&type=3&theater
 
ครูเรืองกิตต์ เอราวรรณ จากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด นำเรื่อง Digital Citizen Identity การบริหารจัดการตัวตนและชื่อเสียงบนโลกดิจิทัล ไปขยายผลให้กับนักเรียนแกนนำในโรงเรียน และนำเรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ไปบูรณาการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกกัน


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1527962717274343&set=p.1527962717274343&type=3&theater
 
ครูบดินทร์ ทองอนันต์ จากโรงเรียนปากพูน จ.นครศรีธรรมราช ได้นำ Web Application อย่าง Kahoot  มาช่วยเป็นเครื่องมือในการตั้งคำถามทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้สอนไป ให้นักเรียนแข่งขันกันตอบ พบว่าสามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ แข่งขันกันตอบ คำถาม สร้างความสนใจให้นักเรียนได้เป็นอย่าง

ดูวิดีโอกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/bordin222/videos/1519282284796740/
 
ครูสมคะเณ ภิรมย์รักษ์ จากโรงเรียนปากพูน จ.นครศรีธรรมราช ได้นำนวัตกรรม QR code ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เครื่องมือนี้จะช่วยให้การอบรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สะดวก และทันสมัย ไม่ต้องพกพาหรือแจกเอกสารคราวละมากๆ แค่ให้สแกน QR code ทุกคนก็สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูลได้เองตลอดเวลา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213840001299973&set=p.
10213840001299973&type=3&theater
 
ครูลัดดาวัลย์  สัตยาพันธุ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้นำคลิปวิดีโอ Danger of Social Media ไปเปิดให้นักเรียนดู หลังดูจบ ได้ชวนพูดคุยเรียนรู้เกี่ยวกับการล่อลวงออนไลน์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะป้องกันตัวเองหรือเตือนเพื่อนๆ ได้อย่างไร พร้อมสรุปจบเรื่องความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) และให้นักเรียนได้ลองประเมินระดับ DQ ของตนเอง

ดูวิดีโอกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/nimladawan/videos/10154558997041502/
 
ครูโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา จ.นครราชสีมา ได้นำข่าวที่เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันมาให้นักเรียนวิเคราะห์ โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนคิด ตั้งคำถามกับสื่อ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากข่าว นักเรียนสรุปคำตอบที่ได้ลงใน Facebook Fanpage ของโรงเรียนที่คุณครูจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน สำหรับเรื่องสื่อแล้ว ยิ่งวิเคราะห์มากยิ่งรู้เท่าทัน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/spae.fai/videos/10209103222407980/

ครูมนทิรา ศรเกษตริน โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง จ.สระบุรี ได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนศึกษาและสรุปบทเรียนเรื่อง “มุม” แต่แทนที่จะสรุปปากเปล่าหรือจดบันทึกลงสมุด ครูให้นักเรียนทำเป็นสื่อคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ด้วย Application Pic Collage นักเรียนสนุกกับการออกแบบสื่อ การถ่ายภาพ การทำงานกลุ่มยังช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/montira.sarakshetrin/posts/1732999950060850

     โครงการฯ นี้ มีชื่อเต็มๆ ว่า โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     ในปี 2560 นี้ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมให้กับครูไทยทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 400 คน  ในหัวข้อ “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน” โดยรูปแบบการอบรม จะใช้กระบวนการ Active learning ให้ครูร่วมทำกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม สร้างชิ้นงานร่วมกัน เนื้อหาในการอบรมครอบคลุมหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ภัยและความเสี่ยงออนไลน์ ความเป็นพลเมืองเชิงรุกในยุคดิจิทัล DQ (Digital Intelligence Quotient) หรือทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล หลังจากที่ทางโครงการฯ ได้ทำการอบรมครูทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคแล้ว มีครูให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปบูรณาการในชั้นเรียนได้อย่างน่าประทับใจ ดังที่ได้นำตัวอย่างบางตอนมาให้ชมกันค่ะ

     ครูท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการนำไปอบรมที่โรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย www.inetfoundation.or.th โทรศัพท์ 02-8601358


 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 20 กันยายน 2560
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 1917 ครั้ง