อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 2 การผลิตสื่อ ดิจิทัลสร้างสรรค์ ณ โรงแรม Eastin Hotel Makkasan Bangkok ระหว่างวันที่ 11– 13 ตุลาคม 2560

  

วันที่ 11 ตุลาคม 2560
เริ่มด้วยทบทวนการทำโครงการที่ผ่านมา และชี้แจงการอบรมโดย คุณนุ้ย สุจิตรา สาระอินทร์ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมแนวทางการขยายผลโดย พี่อ๋อ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และต่อด้วย Workshop : เมื่อ “Meme-มีม” กลายเป็นสื่อการเรียนการสอน โดย พี่หมู อรรพิน หอวิมานพร โดยให้แต่ละกลุ่ม เรียนรู้และสร้างสื่อ Meme กลุ่มละ 1 ชิ้นงาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

Workshop : เมื่อ “GIF” กลายเป็นสื่อการเรียนการสอน โดย พี่หมู อรรพิน หอวิมานพร โดยให้แต่ละกลุ่มเรียนรู้และสร้างGIF กลุ่มละ 2 ชิ้นงาน เทคนิคการทำ Viral Clip by Viva Video โดย เจน สุพิชฌาย์ ชัยธัมมะปกรณ์ พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มสร้างผลงาน Viral Clip กลุ่มละ 1 ชิ้นงาน

วันที่ 13 ตุลาคม 2560
กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน Teamwork / Creativity / พร้อมพูดคุยเรื่องโครงการขยายผลในโรงเรียนและการเขียนรายงาน โดยคุณนุ้ย สุจิตรา สาระอินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 20 ตุลาคม 2560
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 1127 ครั้ง