หน้าหลัก TSN
เมนูลัด
PARENTS
บทความทั้งหมด
สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
แบ่งปันประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง
KIDS
นิทานสำหรับเด็ก
นิทานหนูเขียนเอง
เรื่องน่ารู้สำหรับเด็ก
TEACHERS
บทความสำหรับครู
คุณครูแบ่งปันประสบการณ์
"พจนานุกรมเสียง" เชื่อมโลกการเรียนรู้
อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


"พจนานุกรมเสียง" เชื่อมโลกการเรียนรู้

  

เรดบูล สปิริต เปิดตัวโครงการใหม่ เชื่อมใจคนตาบอดและคนตาดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอด ด้วยการจัดทำ "พจนานุกรมเสียง" ฉบับแรกในประเทศไทย และนับเป็นฉบับแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้คนตาบอดได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างเท่าเทียม พร้อมนำอาสาสมัครร่วมกิจกรรม "มองเห็นความงดงามในกันและกัน : พี่อาสาพาน้องเต้นเล่นกีฬา" หวังสร้างความเข้าใจให้คนตาดีเปิดรับคนตาบอดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

เรดบูล สปิริต โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด สนับ สนุนการจัดทำพจนานุกรมเสียงภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ร่วมกับราช บัณฑิตยสถาน มูลนิธิคนตาบอดไทย และชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด โดยผลิตเป็นหนังสือเสียงในระบบเดซี (Digital Accessible Information System) ที่สามารถเชื่อมต่อเสียง อักษร และภาพให้แสดงได้พร้อมกัน รวมทั้งมีระบบค้นหา ทำให้ผู้ใช้ค้นหาคำ บท หน้าและย่อหน้าที่ต้องการได้รวดเร็ว ไม่ต้องฟังตั้งแต่ต้นหรือใช้วิธีกรอเหมือนระบบหนังสือเสียงแบบอนาล็อก หรือระบบเทปและวิดีโอ คาดว่าจะทดลองใช้ภายในสิ้นปีนี้สุทธิ รัตน์ อยู่วิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า เราเชื่อว่าความแตกต่างไม่ใช่เส้นแบ่งที่ทำให้เราแยกกัน คนตาบอดกับคนตาดีต่างมีสุขมีทุกข์เหมือนกัน เพียงแต่รับรู้โลกต่างกัน คนตาบอดต้องการโอกาสในการพัฒนาตนเองเช่นเดียวกับทุกๆ คน เราจึงสนับสนุนให้เกิดการจัดทำพจนานุกรมเสียง เพื่อให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างเท่าเทียม

มณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขาธิการมูลนิธิคนตาบอดไทย ผู้รับผิดชอบจัดทำพจนานุกรมเสียง กล่าวถึงความสำคัญและความคืบหน้าของโครงการว่า ขณะนี้อาสาสมัครบันทึกเสียงแล้วประมาณ ร้อยละ 60 ราชบัณฑิตฯ กำลังตรวจสอบความถูกต้อง คาดว่าภายในปีนี้เราคงจะได้ทดลองใช้ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป นอกจากคนตาบอดแล้ว คนที่มีปัญหาด้านการมองเห็น อย่างผู้สูงอายุ คนชนเผ่า คนต่างด้าว จะได้ใช้ค้น หาความหมาย ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง พจนานุ กรมเสียงนี้จึงถือเป็นมรดกทางภาษาที่เรามอบไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้เรียนรู้ และสืบสานหลักภาษาไทยให้ถูกต้องอีกด้วย

1 สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

2 นิรมล เปี่ยมอุดมสุข

3 มณเฑียร บุญตันนิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อคนตาบอด กล่าวถึงภารกิจของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ว่า เรารวมตัวกันเพื่อเป็นแกนกลางในการระดมอาสาสมัครเพื่อช่วยคนตาบอด เริ่มจากการอ่านหนังสือเสียงให้กับห้องสมุดเสียง มูลนิธิคนตาบอดไทย ถึงวันนี้น้องๆ ตาบอดหลายคนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว เพราะได้หนังสือเสียงที่อาสาสมัครมาช่วยกันอ่าน พจนานุ กรมเสียงเป็นสิ่งที่เราและน้องๆ ตาบอดอยากได้มานาน การที่เรดบูล สปิริตเข้ามาร่วมทำตรงนี้ ทำให้การจัดทำพจนานุกรมเสียงสำเร็จเร็วขึ้น เป็นประ โยชน์ต่อน้องๆ ตาบอดอย่างแท้จริง

นอกจากการสนับสนุนโครงการ พจนานุกรมเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 10 ก.ค. เรดบูล สปิริต นำอาสาสมัคร 90 คนร่วมกิจกรรม "มองเห็นความงดงามในกันและกัน : พี่อาสาพาน้องเต้นเล่นกีฬา" ที่ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อสร้างโอกาสให้อาสาสมัครได้รู้จักเรียนรู้ และยอมรับในคนตาบอด ผ่านประสบการณ์ตรงในการร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากับคนตาบอด โดยอาสาสมัครจะได้รับการอบรมเรื่องวิธีอยู่ร่วมกับคนตาบอดโดยวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญ ภายในงานยังมีกิจกรรมประกวดกองเชียร์ และการแข่งขันความสามารถพิเศษที่สร้างสีสันและ ความสนุกสนานระหว่างอาสาสมัครและคนตาบอดเป็น อย่างมาก

ที่มา  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 
เกี่ยวกับผู้เขียน


  • หมวด: บทความและเรื่องน่ารู้สำหรับเด็ก
  • วันที่โพส: 29 กรกฎาคม 2553
  • ผู้เขียน: somkid
  • โพส: 895 รายการ
  • อ่าน: 2682 ครั้ง


  •    ...สังคมไทย เริ่มต้นที่การให้ การแบ่งปัน โอกาส คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน...