หน้าหลัก TSN
เมนูลัด
ดาวน์โหลด
สื่อทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
โปสเตอร์
สติกเกอร์
อื่นๆ
:: มุมดาวน์โหลด เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ThaiSafeNet.Org
อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


หน้า / 3    

แผ่นปลิว Safety Tip
 แผ่นปลิว Safety Tip

"..แผ่นปลิว Safety Tip โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ขนาดไฟล์ 6.88 M).."   (ดาวน์โหลด 124) เมื่อ 30 พ.ค. 2556   

56k หรือ    ความเร็วสูง

แผ่นพับความปลอดภัยออนไลน์
 แผ่นพับความปลอดภัยออนไลน์

"..แผ่นพับความปลอดภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ขนาดไฟล์ 4.01 M).."   (ดาวน์โหลด 130) เมื่อ 30 พ.ค. 2556   

56k หรือ    ความเร็วสูง

แผ่นปลิว Social Media สื่อสังคมออนไลน์
 แผ่นปลิว Social Media สื่อสังคมออนไลน์

"..แผ่นปลิว Social Media สื่อสังคมออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ขนาดไฟล์ 3.42 M).."   (ดาวน์โหลด 126) เมื่อ 30 พ.ค. 2556   

56k หรือ    ความเร็วสูง

แผ่นพับไทยฮอตไลน์(thaihotline)เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยในสังคมไทย ปี 2555
 แผ่นพับไทยฮอตไลน์(thaihotline)เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยในสังคมไทย ปี 2555

"..แผ่นพับไทยฮอตไลน์(thaihotline)เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยในสังคมไทย ปี 2555 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ขนาดไฟล์ 4.81 M).."   (ดาวน์โหลด 120) เมื่อ 30 พ.ค. 2556   

56k หรือ    ความเร็วสูง

แผ่นปลิวสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 แผ่นปลิวสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

"..แผ่นปลิวสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ขนาดไฟล์ 9.75 M).."   (ดาวน์โหลด 114) เมื่อ 30 พ.ค. 2556   

56k หรือ    ความเร็วสูง

แผ่นปลิวหยุดเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 แผ่นปลิวหยุดเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

"..แผ่นปลิวหยุดเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ขนาดไฟล์ 6.41 M)พ (ขนาดไฟล์ 5.229 M).."   (ดาวน์โหลด 121) เมื่อ 30 พ.ค. 2556   

56k หรือ    ความเร็วสูง

แผ่นปลิวแนวทางกำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์
 แผ่นปลิวแนวทางกำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

"..แผ่นปลิวแนวทางกำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ขนาดไฟล์ 6.41 M).."   (ดาวน์โหลด 115) เมื่อ 30 พ.ค. 2556   

56k หรือ    ความเร็วสูง

แผ่นพับแนะนำโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที
 แผ่นพับแนะนำโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที

"..แผ่นพับแนะนำโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ กองสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขนาดไฟล์ 2.57 M) .."   (ดาวน์โหลด 188) เมื่อ 26 พ.ย. 2554   

56k หรือ    ความเร็วสูง

คู่มือดูแลลูกยุคไซเบอร์ ฉบับปรับปรุุงใหม่
 คู่มือดูแลลูกยุคไซเบอร์ ฉบับปรับปรุุงใหม่

"..คู่มือดูแลลูกยุคไซเบอร์ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตและการเล่นเกมร่วมกับลูกๆ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เครือข่ายเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child Protection Partnership) (ขนาดไฟล์ 3.17 M) .."   (ดาวน์โหลด 153) เมื่อ 26 พ.ย. 2554   

56k หรือ    ความเร็วสูง

แผ่นพับเมื่อเด็กติดเกม ฉบับปรับปรุงใหม่
 แผ่นพับเมื่อเด็กติดเกม ฉบับปรับปรุงใหม่

"..สื่อที่ให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมข้อแนะนำดีๆกับผู้ปกครองในเรื่องเด็กติดเกม เขียนโดยคุณศรีดา ตันทะอธิพานิช จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน (INET) (ขนาดไฟล์ 1.87 M) .."   (ดาวน์โหลด 184) เมื่อ 26 พ.ย. 2554   

56k หรือ    ความเร็วสูง

หน้า / 3    


หมายเหตุ
: หากไม่สามารถเปิด สื่อที่ดาวน์โหลด ได้ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อติดตั้งโปรแกรม Flash Player