หน้าหลัก TSN
เมนูลัด
ดาวน์โหลด
สื่อทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
โปสเตอร์
สติกเกอร์
อื่นๆ
:: มุมดาวน์โหลด เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ThaiSafeNet.Org
อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


หน้า / 1    

จดหมายข่าวไทยฮอตไลน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - เมษายน 2553
 จดหมายข่าวไทยฮอตไลน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - เมษายน 2553

"..จดหมายข่าวไทยฮอตไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้เรื่องภัยและการป้องกันภัยออนไลน์สู่ประชาชน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลากหลายสาระน่ารู้สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ต หรือกลโกงรูปแบบใหม่ๆ ที่เหล่าอาชญากรไซเบอร์จะสรรหามาหลอกลวงเรา เรียนรู้เรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์น่ารู้ และอัพเดทข่าวคราวไอที พร้อมกิจกรรมร่วมสนุก ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่ออินเทอร์เน็ตยูสเซอร์ทุกท่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - เมษายน 2553 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 11.9 M) .."   (ดาวน์โหลด 359) เมื่อ 01 ต.ค. 2553   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

จดหมายข่าวไทยฮอตไลน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2552
 จดหมายข่าวไทยฮอตไลน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2552

"..จดหมายข่าวไทยฮอตไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้เรื่องภัยและการป้องกันภัยออนไลน์สู่ประชาชน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลากหลายสาระน่ารู้สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ต หรือกลโกงรูปแบบใหม่ๆ ที่เหล่าอาชญากรไซเบอร์จะสรรหามาหลอกลวงเรา เรียนรู้เรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์น่ารู้ และอัพเดทข่าวคราวไอที พร้อมกิจกรรมร่วมสนุก ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่ออินเทอร์เน็ตยูสเซอร์ทุกท่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2552 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 3.80 M).."   (ดาวน์โหลด 952) เมื่อ 30 ต.ค. 2552   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม - กันยายน 2551
 จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม - กันยายน 2551

"..จดหมายข่าวเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม - กันยายน 2551 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 4.15 M) .."   (ดาวน์โหลด 759) เมื่อ 18 ส.ค. 2551   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 มกราคม - มีนาคม 2551
 จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 มกราคม - มีนาคม 2551

"..จดหมายข่าวเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 มกราคม - มีนาคม 2551 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 5.60 M) .."   (ดาวน์โหลด 972) เมื่อ 22 เม.ย. 2551   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 6  กรกฎาคม - กันยายน  2550
 จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - กันยายน 2550

"..จดหมายข่าวเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - กันยายน 2550 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 5.04M).."   (ดาวน์โหลด 1164) เมื่อ 18 ก.ย. 2550   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 5  เมษายน - มิถุนายน  2550
 จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เมษายน - มิถุนายน 2550

"..จดหมายข่าวเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เมษายน - มิถุนายน 2550 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 7.38M).."   (ดาวน์โหลด 1119) เมื่อ 17 ก.ค. 2550   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

เมื่อเด็กติดเกม
 เมื่อเด็กติดเกม

"..สื่อที่ให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมข้อแนะนำดีๆกับผู้ปกครองในเรื่องเด็กติดเกม เขียนโดยคุณศรีดา ตันทะอธิพานิช จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 1.43 M).."   (ดาวน์โหลด 1480) เมื่อ 16 ก.ค. 2550   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ Cyber Parents
 เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ Cyber Parents

"..คู่มือแนะนำเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ Cyber Parents โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 1.56M).."   (ดาวน์โหลด 1437) เมื่อ 27 ก.พ. 2550   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

จดหมายข่าว  ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม - มีนาคม  2550
 จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม - มีนาคม 2550

"..จดหมายข่าวเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม - มีนาคม 2550 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 6.54M).."   (ดาวน์โหลด 1291) เมื่อ 23 ก.พ. 2550   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

จดหมายข่าว  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน - ธันวาคม  2549
 จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549

"..จดหมายข่าวเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 6.69M).."   (ดาวน์โหลด 1246) เมื่อ 23 ก.พ. 2550   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

หน้า / 1    


หมายเหตุ
: หากไม่สามารถเปิด สื่อที่ดาวน์โหลด ได้ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อติดตั้งโปรแกรม Flash Player