หน้าหลัก TSN
เมนูลัด
ดาวน์โหลด
สื่อทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
โปสเตอร์
สติกเกอร์
อื่นๆ
:: มุมดาวน์โหลด เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ThaiSafeNet.Org
อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


หน้า / 1    

โปสเตอร์ 10 ปัญหาภัยออนไลน์ พี่ช่วยน้อง โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที
 โปสเตอร์ 10 ปัญหาภัยออนไลน์ พี่ช่วยน้อง โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที

"..โปสเตอร์ 10 ปัญหาภัยออนไลน์ พี่ช่วยน้อง เพื่อให้ความรู้ถึงการใช้สื่อไอซีทีในทางสร้างสรรค์ และทักษะการป้องกันภัยแฝงออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนได้ ในโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ กองสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขนาดไฟล์ 5.64 M).."   (ดาวน์โหลด 291) เมื่อ 26 พ.ย. 2554   

56k หรือ    ความเร็วสูง

โปสเตอร์ เด็กรุ่นใหม่ ฉลาดใช้ไอที  New Online Trend for Cyber kids
 โปสเตอร์ เด็กรุ่นใหม่ ฉลาดใช้ไอที New Online Trend for Cyber kids

"..โปสเตอร์ เด็กรุ่นใหม่ ฉลาดใช้ไอที New Online Trend for Cyber kids โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 2.44M) .."   (ดาวน์โหลด 558) เมื่อ 01 ต.ค. 2553   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

โปสเตอร์  เยาวชนรุ่นใหม่ คลิกปลอดภัยและสร้างสรรค์
 โปสเตอร์ เยาวชนรุ่นใหม่ คลิกปลอดภัยและสร้างสรรค์

"..โปสเตอร์ เยาวชนรุ่นใหม่ คลิกปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 1.26M).."   (ดาวน์โหลด 1461) เมื่อ 23 ก.พ. 2550   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

โปสเตอร์  ออนไลน์กับเด็กดี
 โปสเตอร์ ออนไลน์กับเด็กดี

"..โปสเตอร์ ออนไลน์กับเด็กดี "สุขบัญญัติ 10 ประการ" โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ขนาดไฟล์ 1.10M).."   (ดาวน์โหลด 1860) เมื่อ 23 ก.พ. 2550   

ดาวน์โหลดสื่อนี้

หน้า / 1    


หมายเหตุ
: หากไม่สามารถเปิด สื่อที่ดาวน์โหลด ได้ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อติดตั้งโปรแกรม Flash Player