อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด
   สำหรับคุณครู หรือผู้ปกครอง ท่านสามารถดาวน์โหลด แผนการสอน (Lesson plan) ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้กับเด็กๆ ได้
 

   สื่อการสอน / สไลด์บรรยายเรื่องภัยแฝงออนไลน์.. / สไลด์บรรยายเรื่องภัยแฝงออนไลน์

สไลด์บรรยายเรื่องภัยแฝงออนไลน์

   สไลด์บรรยายเรื่องภัยแฝงออนไลน์ อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย โดย ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (update 28 มิถุนายน 2551) ...

**หากไม่สามารถเปิดเอกสารได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit Reader เพื่อทำการติดตั้งโดย คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit Reader