• พื้นที่แห่งนี้ สำหรับพวกเราทุกคนเอาไว้เผยแพร่ผลงาน E-learning ขอเชิญชวนให้ช่วยกับทำแล้วส่งเข้ามาแชร์กับคุณครูท่านอื่นๆ นะคะ
 • ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตมีรางวัลให้สำหรับผลงานดีเด่นประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
 • กระดานถาม-ตอบ

   
  **หากต้องการตั้งกระทู้ หรือแสดงความเห็นกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบค่ะ
  เมื่อ 29 ส.ค. 2551 19587/1 sm-อ.สุภาพร มีประเส
  05 ก.ย. 2551
  เมื่อ 28 ส.ค. 2551 9410/18 sm-นางมัลลิกา ภักดีวิเศษ สวนหม่อน
  15 ก.ย. 2551
  เมื่อ 29 ส.ค. 2551 3088/0 - - ยังไม่มีผู้ตอบ - -
  เมื่อ 23 ส.ค. 2551 5902/1 tsn
  23 ส.ค. 2551
  เมื่อ 22 ก.ย. 2551 2288/1 admin-tsn
  24 ก.ย. 2551
  เมื่อ 08 ก.ย. 2551 2435/2 pichaya-เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
  15 ก.ย. 2551
  เมื่อ 29 ส.ค. 2551 2163/0 - - ยังไม่มีผู้ตอบ - -