• พื้นที่แห่งนี้ สำหรับพวกเราทุกคนเอาไว้เผยแพร่ผลงาน E-learning ขอเชิญชวนให้ช่วยกับทำแล้วส่งเข้ามาแชร์กับคุณครูท่านอื่นๆ นะคะ
 • ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตมีรางวัลให้สำหรับผลงานดีเด่นประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
 • ผลงานการอบรมหลักสูตร E-Learning รุ่นที่ 1  

  ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานผู้เข้า อบรมหลักสูตร E-Learning รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสวนหม่อน จ.นครราชสีมา ได้โดย คลิกที่นี่  ซึ่งขณะนี้ทางเรากำลังทยอยเอาผลงานขึ้นค่ะ     admin-tsn 28 ส.ค. 2551 - 14:04:38     

     18 ความคิดเห็น

   

  #1

  ผลงานผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 อัพเดตครั้งที่ 1

  -อาจารย์ชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิ  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์อมรรัตน์ อุดมเลิศปรีชา   โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์อรัญญา บัตรสูงเนิน   โรงเรียนสวนหม่อน

  สำหรับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ กำลังทยอยเอาขึ้นให้อยู่ค่ะ


  admin-tsn 29 ส.ค. 2551 - 08:34:55     

   

  #2

  เพิ่มผลงานผู้เข้าอบรม 2008-08-29 12:45

  -อาจารย์นงนุข สันติวงศ์  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง
  -อาจารย์นงเยาว์ วรเท่า  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์นวลพรรณ เบือนขุนทด  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์มาลี จริงโพธิ์  โรงเรียนสวนหม่อน

  สำหรับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ กำลังทยอยเอาขึ้นให้อยู่ค่ะ


  admin-tsn 29 ส.ค. 2551 - 12:41:58     

   

  #3

  เพิ่มผลงานผู้เข้าอบรม 2008-09-01 12:50

  -อาจารย์เพลิน มีศิลป์   โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง
  -อาจารย์วนิดา ชาธิพา โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์วิภา ศรีม่วงกลาง  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
  -อาจารย์สราวุธ กรองกระโทก  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์อิศรินทร์ ฝาชัยภูมิ  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์วิลัยรัตน์ ชาติชูพงศ์ วรงเรียนสวนหม่อน

  สำหรับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ กำลังทยอยเอาขึ้นให้อยู่ค่ะ


  admin-tsn 01 ก.ย. 2551 - 13:00:05     

   

  #4

  เพิ่มผลงานผู้เข้าอบรม 2008-09-01 18.10

  -อาจารย์วิโรจน์ สิทธิโคตร   โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์ภูมิพร ฝาชัยภูมิ  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์วรสิทธิ์ ธัญญเฉลิม  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์สุจิน เสริฐนวลแสง  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์ชุตินันท์ ทองธิราช โรงเรียนสวนหม่อน

  สำหรับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ กำลังทยอยเอาขึ้นให้อยู่ค่ะ


  admin-tsn 01 ก.ย. 2551 - 18:24:11     

   

  #5

  มีเนื้อหามาเพิ่มครับ รบกวนทางมูลนิธิ อัพโหลดให้ด้วยครับ


  sm-ชัยวัฒน์ 02 ก.ย. 2551 - 12:48:51     

   

  #6

  เพิ่มผลงานผู้เข้าอบรม 2008-09-02 12.50

  -อาจารย์สุภาพร มีประเสริฐ  โรงเรียนสวนหม่อน

  สำหรับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ กำลังทยอยเอาขึ้นให้อยู่ค่ะ


  admin-tsn 02 ก.ย. 2551 - 12:52:35     

   

  #7

  เพิ่มผลงานผู้เข้าอบรม 2008-09-02 17.40 น.

  -อาจารย์อาจารย์วารุณี ธรรมะ  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์พรพิมล สุวรรณกลาง  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์ไพรวัลย์ พจน์จะโป๊ะ โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์ดนัยยา มารยาท  โรงเรียนสวนหม่อน
  -อาจารย์มัลลิกา ภักดีวิเศษ  โรงเรียนสวนหม่อน

  สำหรับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ กำลังทยอยเอาขึ้นให้อยู่ค่ะ


  admin-tsn 02 ก.ย. 2551 - 17:44:58     

   

  #8

  อย่าลืมมาดูผลงานของคุณครูและช่วยคอมเม้นท์ด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ


  sm-จนท. มูลนิธิฯ 03 ก.ย. 2551 - 10:19:04     

   

  #9

  เพิ่มผลงานผู้เข้าอบรมท่านสุดท้าย 2008-09-03 18.20 น.

  -อาจารย์นราทิพย์ ศังขจันทรา โรงเรียนสวนหม่อน

  อย่าลืมมาดูผลงานของคุณครูและช่วยคอมเม้นท์ด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ


  admin-tsn 03 ก.ย. 2551 - 18:23:17     

   

  #10

  ขอขอบคุณมูลนิธิที่ให้ความรู้โปรแกรม E-Book จนครูสามารถนำไปปฏิบัติได้

  อ.ไพรวัลย์  พจน์จะโป๊ะ   สวนหม่อน


  sm-อ.ไพรวัลย์ พจน์จ 05 ก.ย. 2551 - 09:39:43     

   

  #11

  เป็นการอบรมที่มีความสุขมาก เพราะเห็นคุณครูตั้งใจ และวิทยากรก็ตั้งใจ และก็ใจเย็นที่จะช่วยคุณครูให้ทำงานจนสำเร็จ


  sm-ครู ชัยวัฒน์ สวน 05 ก.ย. 2551 - 09:44:43     

   

  #12

  อยากจะให้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มาจัดอบรบให้ความรู้เกี่ยวกับ ICT ทุกๆปี ขอขอบคุณที่ให้โอกาสโรงเรียนสวนหม่อนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ค่ะ


  sm-ครู มาลี 05 ก.ย. 2551 - 09:48:52     

   

  #13

  โรงเรียนสวนหม่อน ได้พัฒนาองค์กรและคุณครูในด้าน ICT ไปได้อย่างมาก ซึ่งองค์ที่มีส่วนผลักดันเป็นอย่างมาก คือ มูลนิธิอินเทอร์ร่วมพัฒนาไทย และโรงเรียนสวนหม่อนได้ทำรายงานไปที่เขตให้รับทราบแล้ว ขอให้มูลนิธิได้พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป


  sm-ครู วนิดา ชาธิพา 05 ก.ย. 2551 - 09:53:13     

   

  #14

  ขอให้ทุกท่านมีความพยายามสร้างสื่อ E-Book กันอีก


  sm-ครู เพลิน สวนหม 05 ก.ย. 2551 - 09:58:00     

   

  #15

  การอบรมครั้งนี้  นับเป็นการอบรมที่มีคุณค่ามาก  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้สามารถพัฒนางานได้ดีทุกคน  และภูมิใจมากกับความสำเร็จของตนเอง


  sm-มาลี จริงโพธิ์ 05 ก.ย. 2551 - 11:15:54     

   

  #16

  ผลงานของอาจารย์สุจิน  เสริฐนวลแสง  ให้เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นหนังสือนิทานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

  ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อICTสามารถนำมาประยุกต์สอนเด็กได้ดีมากค่ะ  หวังว่าโอกาสหน้าคงได้มาให้ความรู้กับทางโรงเรียนสวนหม่อนอีกนะคะ

       อ.สุจิน  เสริฐนวลแสง


  sm-อ.สุจิน เสริฐนวล 05 ก.ย. 2551 - 13:58:33     

   

  #17

  อย่าลืมส่งอีเมล์ของคุณครูมาด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ


  sm-เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 15 ก.ย. 2551 - 13:19:47     

   

  #18

  ขอบคุณที่ให้ความรู้ใหม่ๆ สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้


  sm-นางมัลลิกา ภักดีวิเศษ สวนหม่อน 15 ก.ย. 2551 - 13:23:51     

   

   

  **หากต้องการตั้งกระทู้ หรือแสดงความเห็นกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบค่ะ